How to turn a printer power unit to a fancy lab power supply

A dead printer is a great possibility to gain useful components. You can scoop many kind of parts, like DC motors (stepper motors if you’re lucky), wires, gears, etc.. And of course a power supply unit. The power supply can be useful in many ways, for example as a lab power supply. But without a case it is a bit dangerous, as you can accidentally touch something, which would be painful. Warning! Don’t try this at home, unless you’re perfectly know what are you doing, and have practice handling with 220 Volts.

Now, if you dare, run up to attic, and bring down the dead printer, clean the dust and grab a screwdriver. After tearing down the device to the smallest parts possible without breaking anything, you should see a component like this:

DSCF7533

It’s rather simple: it has an input, AC 220 Volts in Europe usually connected with thick wires. The output varies by brand and type but it’s surely DC, low voltage connected with thin wires. Look for the numbers printed on the board, they usually tell the output voltage and maximum power. In this case, it’s 18 Volts and 25 Watts. This is more than enough for experimental purposes.

Before you continue, check it out carefully. The printer is not working because of a cause, and maybe that cause is the power supply itself. The easiest way to check is to connect a multimeter to the output and plug it in. Be very careful with this step, try to not touch the device while it is under power.

If the power supply is not working, try to check out the fuse. If it’s burnt, you should replace it and try again. If it solves the problem, then maybe it was the cause that rendered the printer dead. At this point you can just put the printer together, and live on. And of course make merit of fixing a dead printer. Both cases, continue reading, the lab supply is far from finished yet.

To make it safe and easy to use, it should be inserted in a case. You can buy one in any electronics shop. I’ve used a plastic one as it’s easier to use, but many thinks that a metal box looks better. If you use a metal box, more work is needed as you should take care of grounding the box itself, and insulation of the power supply board. A printer is usually not grounded, so the power cable of the printer won’t be adequate. I’ve reused the AC connector of the printer, it can be clipped easily into a matching hole, which was easy to cut into the back board of the box using a drill and a rasper:

DSCF7537

I’ve used similar method on the front board, which contains two banana connectors for the output, and a switch which enables to turn off the device without unplugging it:

DSCF7536

Soldering is hard in small places, and the hot iron can damage the plastic box badly. So instead of soldering the wires together in the box, I recommend using a terminal block as I did. The block can be fixed to the box using a glue gun. I’ve also used glue gun to mount a screw and two copper wires into the hold the power supply board in place:

DSCF7540

DSCF7543

The hard work is done, all is left is to put the whole thing together. Doing some wiring work:

DSCF7546

And then voilá, it’s finished:

DSCF7548

DSCF7549

Have fun doing your own lab power supply! More pictures here:http://www.flickr.com/photos/gbalage/sets/72157624262231051/

Inkrementális enkóderek alkalmazása

Kicsit lassan haladok az önképzéssel, nehezen gyűjtöm össze a megfelelő mennyiségű szorgalmat, hogy a hétköznapi hajtás után egy-egy hétvégén pihenés helyett elővegyem a hardvereket a fiókból. Ezen a hétvégén kivételesen sikerült. Hogy pontos legyek, kezembe került egy inkrementális enkóder, ami (akinek nem ismerős a fogalom) arra jó, hogy forgó mozgás irányát, mennyiségét és esetleg sebességét meghatározzuk.

Az abszolút enkóderekkel ellentétben az inkrementális enkóderek nem képesek megadni a forgás pillanatnyi helyét, segítségükkel csak azt lehet meghatározni, hogy történt-e forgás valamelyik irányba. Viszont jelentősen olcsóbbak, és kevesebb lábat foglalnak el a mikrokontrolleren. Ez sem utolsó szempont, tekintve hogy pár óra kínlódás után rájöttem, hogy a kontrolleremen két láb halott..

Általában véve a forgási enkóderek működését a Wikipedia vonatkozó cikke jobban elmagyarázza, mint én tudnám, így erre nem térek ki részletesen. A lényeg csupán annyi, hogy egy egységnyi forgás alatt két kapcsoló zár az enkóderben egymás után, a forgás irányától függően. Ennek tipikus bekötése active-low jelleggel rendkívűl egyszerű, az enkóder C csatlakozója ráköthető a földre, az A és B lábak számára pedig kiválasztunk két portot a kontrolleren, az én esetemben ez RB6 és RB7 lett. Ezen kívül semmilyen más alkatrészre nincs szükség, hiszen a Pic16F690-es processzor integráltan tartalmaz felhúzó áramkört, ami képes magas szinten tartani az adott portot, és leföldelés esetén biztonságos szinten tartja az áramot.

A feladat tehát a következő: detektálni kell az enkóder kapcsolóinak a zárását, figyelembe véve a sorrendjüket, és ennek megfelelően kell egy változó értékét növelni, vagy csökkenteni. Ha az A kapcsoló zár előbb, és később a B, akkor növelni, ha fordítva akkor csökkenteni kell eggyel a változót. Az általam használt EC12E típusú enkóder 24 diszkrét egységre bont egy kört, azaz 15 fokonként képes érzékelni a forgást, tehát a változó értékét 15-el megszorozva megkapjuk a pontos forgást. Az enkóder mechanikus jellege miatt a használat közben számítani kell pergés előfordulására, aminek a kezeléséről gondoskodni kell.

A mikroprogram gyors időközönként leolvassa a kapcsolók állását, és ez alapján kell eldöntenie, hogy merre forgatjuk az enkóder karját. Mivel figyelembe kell venni a kapcsolók korábbi állapotát is, triviálisan adja magát egy állapotgép-alapú megoldás, ami a pergést úgy küszöböli ki, hogy megengedi az állapotok közötti oda-vissza ugrálást a pergést követve, a pergés stabilizálódásával pedig az állapot is a megfelelő értéken rögzül.

Az állapotgép bemenete a két kapcsoló állása és minden leolvasáskor végrehajt egy lépést:

Az állapotgép megfelelő élei biztosítják, hogy amíg valamelyik kapcsoló pereg, addig a megfelelő két állapot között lépkedjen. Az ábrán pirossal és kékkel jelöltem azokat a lépéseket, mikor is növelem vagy csökkentem a forgást mérő változó értékét.

A programot a gyakorlatban is kipróbáltam, assembly-ben írtam a Pic16F690-hez a kódot, és a pickit2 próbapanelen lévő 4 led segítségével jelzem a változó aktuális értékét:

#include <p16F690.inc>
   __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
 
   cblock 0x20
State		;state machine variable
Display     ;data to be displayed
   endc
 
   org 0
Start:
	clrf PORTB
   	bsf STATUS,RP0		; select Register Page 1
	bcf OPTION_REG,7
   	movlw 0xFF
   	movwf TRISA		; Make PortA all input
   	movwf TRISB
   	clrf TRISC		; Make PortC all output
   	clrf ANSEL 		; all pins digital
  
   	bcf STATUS,RP0		; back to Register Page 0 
   	bsf STATUS,RP1		; Reg page 2
	
	movlw 0xFF		
	movwf WPUB		; enable weak pull-up for Port B

	bcf STATUS, RP1		; Reg page 0

   	clrf Display
	clrf State

MainLoop:

;state table:
; input	| 000 	| 010	| 100	| 011	| 101	|
; 00	| 		->000			| == always ->000
; 01	|   ->010 	| ->000 | ->010 |->000- | == if state,0 ->000 (dec if 101), else ->010
; 10	| ->100	| ->000	| ->100 |->000+	| ->100 | == if state,1 ->000 (inc if 011), else ->100
; 11	| ->000 | ->011 | ->101 | ->011 | ->101 | == if state,0 ->101, else if state,1 ->011, else ->000

;decide current input: 00, 01, 10, or 11
;note that all input are active low

	btfss PORTB,6
	goto Input0
	goto Input1

Input0:
	btfss PORTB,7
	goto Input00
	goto Input01	

Input1:
	btfss PORTB,7
	goto Input10
	goto Input11

Input11: ;00
	clrf State		;state ->000
	goto Output
Input10: ;01
	btfss State,0		
	goto I01B		;if 0xx
	goto I01A		;if 1xx
I01A:			
		btfsc State,2	;if xx1
		decf Display,1	; decrement data
		clrf State	;->000
		goto Output
I01B:
		clrf State	;->010
		bsf State,1
		goto Output
Input01: ;10
	btfss State,1
	goto I10B		;if x0x
	goto I10A		;if x1x
I10A:
		btfsc State,2	;if xx1
		incf Display,1	; increment data
		clrf State	;->000
		goto Output
I10B:
		clrf State	;->100
		bsf State,0
		goto Output
Input00: ;11
	btfsc State,0		;if 1xx
	goto IA
	btfsc State,1		;or x1x
	goto IA
	goto Output
IA:
		bsf State,2 	;->uu1
	goto Output

Output:

   movfw   Display    ; Copy the display to the LEDs
   movwf   PORTC

   goto   MainLoop
   end

A dolgot összeállítva minden várakozásomat felülmúlva működött, a forgást pontosan és gyorsan méri, bár csak kézzel forgattam, így nem tudtam letesztelni, hogy mekkora szögsebességet képes még mérni. Mindenestre akár felhasználónak nyújtott bemeneti eszközként is remekül szerepelhet, mindenképpen kifinomultabb megoldás mint pl. egy potméter A/D átalakítóval. Digitális hifiken rendszeresen találkozhatunk ezzel a megoldással hangerő-szabályozás formájában.